[ GHTK ] QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN HÀNG ” KHÔNG GIAO ĐƯỢC HÀNG / LƯU KHO CHỜ CHECK “

ĐƠN HÀNG ” KHÔNG GIAO ĐƯỢC HÀNG ” LÀ GÌ

” Không giao được hàng “ là đơn hàng đã giao hàng 3 lần delay giao hàng, giao hàng không thành công ( Khách hẹn ngày giao, khách không nghe máy, … ) hoặc đơn hàng ” Khách huỷ đơn hàng, khách từ chối nhận hàng “.

Khi đơn hàng ở trạng thái ” Không giao được hàng “, đơn hàng sẽ được lưu kho 3 ngày miễn phí để shop kiểm tra và gừi yêu cầu giao lại hoặc chuyển hoàn ( Đơn sẽ tự động chuyển hoàn sau 3 ngày lưu kho nếu Shop không có yêu cầu gì ). Nếu Shop yêu cầu lưu kho hơn 3 ngày thì sẽ bị tính phí, phí sẽ thông báo cụ thể khi Shop gửi yêu cầu.

Với yêu cầu giao lại, sẽ có bao gồm 2 hình thức là ” Giao lại ” và ” Xuất giao mới “

  • Giao lại là đơn hàng sẽ được đi giao lại 1 lần và có thể đổi địa chỉ giao hàng cùng tỉnh thành, quận huyện, phí giao lại là 10.000 đ/lần
  • Xuất giao mới là đơn hàng sẽ được xuất giao lại 3 lần như đơn hàng mới và có thể thay đổi địa chỉ giao hàng sang tỉnh thành, quận huyện khác. Phí ” Xuất giao mới ” là từ 11550 đ ( tuỳ thuộc vào địa chỉ mới và khối lượng đơn hàng ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *