[ GHTK ] QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN HÀNG ” KHÔNG GIAO ĐƯỢC HÀNG / LƯU KHO CHỜ CHECK “

ĐƠN HÀNG ” KHÔNG GIAO ĐƯỢC HÀNG ” LÀ GÌ

” Không giao được hàng “ là đơn hàng đã giao hàng 3 lần delay giao hàng, giao hàng không thành công ( Khách hẹn ngày giao, khách không nghe máy, … ) hoặc đơn hàng ” Khách huỷ đơn hàng, khách từ chối nhận hàng “.

Khi đơn hàng ở trạng thái ” Không giao được hàng “, đơn hàng sẽ được lưu kho 3 ngày miễn phí để shop kiểm tra và gừi yêu cầu giao lại hoặc chuyển hoàn ( Đơn sẽ tự động chuyển hoàn sau 3 ngày lưu kho nếu Shop không có yêu cầu gì ). Nếu Shop yêu cầu lưu kho hơn 3 ngày thì sẽ bị tính phí, phí sẽ thông báo cụ thể khi Shop gửi yêu cầu.

Với yêu cầu giao lại, sẽ có bao gồm 2 hình thức là ” Giao lại ” và ” Xuất giao mới “

  • Giao lại là đơn hàng sẽ được đi giao lại 1 lần và có thể đổi địa chỉ giao hàng cùng tỉnh thành, quận huyện, phí giao lại là 10.000 đ/lần
  • Xuất giao mới là đơn hàng sẽ được xuất giao lại 3 lần như đơn hàng mới và có thể thay đổi địa chỉ giao hàng sang tỉnh thành, quận huyện khác. Phí ” Xuất giao mới ” là từ 11550 đ ( tuỳ thuộc vào địa chỉ mới và khối lượng đơn hàng ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.