QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN

ĐIỀU KHOẢN VỀ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Go24

 Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi

 Bạn cần biết rằng Go24 sẽ sử dụng số điện thoại và email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên

 Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Go24 không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình

 Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Go24 của bạn (gọi tắt là ‘cửa hàng online’ của bạn). Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác

 Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của GO24.

KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

 •  Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ
 •  Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Go24 là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ dưới đây trước khi trở thành người dùng của Go24

 •  Bạn không được sử dụng dịch vụ của Go24 cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
 •  Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Go24.
 •  Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Go24.
 •  Bạn cần được hiểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.
 •  Bạn (nhà bán hàng/ chủ cửa hàng online) phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hàng hóa, quá trình bán hàng và giao hàng cho khách hàng (người mua hàng). Bạn (nhà bán hàng/ chủ cửa hàng online) đồng ý ủy quyền cho Go24 được nhận tiền thu hộ (COD) từ các đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng khi các dịch vụ giao hàng này thu tiền thu hộ tiền hàng (COD) từ người mua hàng và hoàn tất quá trình giao hàng. Go24 có nghĩa vụ chuyển trả số tiền thu hộ (COD) cho bạn (nhà bán hàng/ chủ cửa hàng online) sau khi nhận được tiền thu hộ (COD) từ các đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng (số tiền đã bao gồm các khoản giảm trừ theo quy định).
 •  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với tất cả thông tin trong bản điều khoản sử dụng này, các quy định, chính sách và thông tin bảo mật.

QUYỀN LỢI CỦA GO24

 •  Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.
 •  Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.
 •  Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 •  Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Go24, nhân viên của Go24, công ty Go24.
 •  Go24 không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.
 •  Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.
 •  Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…
 •  Go24 có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Go24 sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

5. Giới hạn về trách nhiệm

 •  Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Go24 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.
 •  Trong mọi trường hợp, Go24 hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty Go24, đối tác của Go24, nhân viên Go24 … cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.
 •  Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 •  Go24 không bảo đảm rằng dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
 •  Go24 không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

6. Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

Nếu Go24 có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bọ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Go24 và chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

7. Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng

 •  Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ của Go24. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua dịch vụ của Go24) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại dịch vụ của chúng tôi.
 •  Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý và cho phép Go24 hiển thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy Go24 có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.
 •  Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng tôi; tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với pháp luật hay không.
 •  Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

8. Thanh toán chi phí cho GO24

 •  Chi phí cần thanh toán cho Go24 của bạn sẽ được khấu trừ trực tiếp vào các phiên thanh toán, đối soát.
 •  Phí Truy Thu do sự cố sai số, chênh lệch trọng lượng, kích thước đơn hàng dẫn đến phát sinh phí tăng thêm sẽ được Go24 gửi thông báo đến bạn và khấu trừ trực tiếp vào phiên thanh toán đối soát kế tiếp gần nhất khi Go24 nhận được thông báo truy thu từ đối tác dịch vụ.

9. Sửa đổi dịch vụ và giá cả

 •  Chi phí cho việc sử dụng Go24 nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 7 ngày.
 •  Go24 có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.
 •  Go24 không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

A. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Go24 yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của Go24 và một số thông tin không bắt buộc khác khi khách hàng muốn tương tác với một số nội dung trên website và ứng dụng Go24.
 • Go24 sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác định, xác thực , thanh toán và đảm bảo quyền lợi, cải thiện dịch vụ cho Khách hàng khi cần thiết.
 • Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Go24 có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.
 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. Go24 không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Go24 về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

B. Phạm vi sử dụng thông tin

Go24 sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 •  Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 •  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và đơn vị hỗ trợ kĩ thuật của Go24.
 •  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 •  Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 •  Go24 có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 •  Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của Khách hàng.

C. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của Go24. Khách hàng có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Go24 vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của Go24.

D. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Go24 thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Go24. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Go24 sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

E. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin của Khách hàng trên Go24 được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Go24. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Go24 cam kết:

 •  Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác
 •  Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Go24.

F. Bảo Mật Thông Tin Đơn Hàng

Để bảo mật thông tin của đơn hàng, khi bắt đầu đăng ký toàn khoản tại Go24, bạn sẽ phải đồng ý với 2 điều khoản mà Go24 đặt ra:

 •  Nhận cuộc gọi thoại/ sms/ email liên hệ từ đội ngũ của Go24.
 •  Bằng việc đăng ký tôi đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ.
 •  GO24 sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng Go24. Tuy nhiên chúng tôi không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của bạn.
 •  Bạn giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của bạn trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho lợi thế kinh doanh của chúng tôi hoặc cạnh tranh với bạn hoặc thị trường để khách hàng của bạn.
 •  Điều đó có ý nghĩa bạn sở hữu dữ liệu của bạn và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó. Chúng tôi sẽ không cố gắng cạnh tranh với bạn hoặc viết thư cho khách hàng của bạn.
 •  GO24 cam kết bảo mật thông tin đơn hàng của bạn trên ứng dụng Go24 vì quyền lợi của người dùng.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN ĐỐI SOÁT

Để đảm bảo quá trình thanh toán giữa Bạn và Go24 hợp lệ và không xảy ra sai sót. Bạn cần cung cấp chính xác thông tin tài khoản của mình lúc tạo tài khoản Go24. Thông tin tài khoản vô cùng quan trọng vì đó là căn cứ để Go24 thực hiện đối soát . Bạn bắt buộc phải nhập đúng địa chỉ email, số điện thoại để Go24 hỗ trợ Shop trong quá trình bảo mật thông tin bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng.

GO24 thực hiện đối soát COD vào  ” Số dư tài khoản ” của khách hàng vào thời gian mặc định là thứ 2,4,6 hàng tuần hoặc theo lịch đối soát COD đã cài đặt trong tài khoản của khách hàng. 

Sau đó khách khàng phải thực hiện hành động rút tiền từ ” Số dư tài khoản ” trên GO24 về tài khoản ngân hàng chính chủ sở hữu hợp pháp tài khoản của khách hàng để nhận được tiền vào tài khoản ngân hàng.

QUY ĐỊNH, ĐIỀU KHOẢN ” SỐ DƯ TÀI KHOẢN “

A. Định Nghĩa

” Số dư tài khoản ” là tài khoản đối ứng của khách hàng trên GO24 được sử dụng cho việc đối soát C.O.D, ứng C.O.D, trừ phí vận chuyển, phí dịch vụ, truy thu và tất cả các giao dịch khác phát sinh khi khách hàng sử dụng các dịch vụ mà GO24 cung cấp.

B. Quy Định Và Điều Khoản

Với trường hợp ” Số dư tài khoản ” có giá trị âm ( giá trị nhỏ hơn 0 ) thì có nghĩa là khách hàng đang có công nợ cần phải thanh toán cho GO24. Và khách hàng phải thực hiện thanh toán cho GO24 trong thời gian 7 ngày kể từ khi  ” Số dư tài khoản ” khách hàng có giá trị nhỏ hơn 0.

Trong trường hợp GO24 không nhận được khoản thanh toán công nợ theo quy định hoặc không có sự phản hồi đàm phám, thỏa thuận riêng với GO24 về việc thanh toán công nợ. GO24 có quyền thực hiện các biện pháp trực tiếp hay gián tiếp và không giới hạn ở cũng như đánh giá tín dụng xấu khách hàng, nhằm thu hồi công nợ của khách hàng.

Đối với trường hợp ” Số dư tài khoản ” có giá trị dương ( Giá trị lớn hơn 0 ) và có giá trị lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 đồng thì khách hàng phải thực hiện rút số tiền này về tài khoản ngân hàng chính chủ hợp pháp trong vòng 30 ngày kể từ ngày Số dư tài khoản có giá trị lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 đồng. Trong trường hợp khách hàng không thực hiện rút tiền về tài khoản ngân hàng, GO24 thực hiện thu phí quản lý tài sản theo quy định.

C. Quy Định Thu Phí Quản Lý Tài Sản

Điều 1 : GO24 có quyền thực hiện thu phí quản lý tài sản đối với các trường hợp khách hàng không thực hiện rút số tài sản trên về tài khoản ngân hàng chính chủ hợp pháp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có ” Số dư tài khoản ” lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 đồng. 

GO24 thực hiện thu phí quản lý tài sản theo chu kỳ là 30 ngày với :

 • Lần thu thứ 1 là khi kết thúc ngày thứ 30 kể từ ngày có ” Số dư tài khoản ” lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 đồng. 
 • Lần thu thứ 2 là sau 30 ngày kể từ lần thu thứ 1.
 • Lần thu thứ 3 là sau 30 ngảy kể từ lần thu thứ 2.

Phí quản lý tài sản là 10% theo giá trị tại thời điểm thu phí quản lý tài sản theo chu kỳ ở quy định trên.

GO24 có quyền thực hiện truy thu phí trong các trường hợp trực tiếp hay gián tiếp mà số phí quản lý tài sản chưa được GO24 thu phí ở các thời điểm phải thu phí quản lý tài sản.

GO24 thực hiện thu phí, truy thu trực tiếp vào số dư tài khoản của khách hàng trên hệ thống ứng dụng GO24.

Điều 2 : Trong trường hợp ” Số dư tài khoản ” có giá trị lớn hơn hoặc bằng 100.000 đồng và sau 6 tháng không có phát sinh bất kỳ giao dịch. GO24 sẽ thực hiện hủy bỏ số dư tài khoản và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm về số dư tài khoản.

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM VÀ BỒI THƯỜNG

Go24 áp dụng chính sách bảo hiểm và bồi thường theo quy định của từng đơn vị vận chuyển.

Khi đơn hàng phát sinh sự cố, GO24 sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện việc khiếu nại bồi thường theo quy định của các đơn vị vận chuyển.

Đơn vị vận chuyển Link tham khảo
Giao hàng nhanh GHN
Giao hàng tiết kiệm GHTK
Ninja Van Ninja Van
Viettel Post Viettel Post
Best Inc Best Inc
J&T Express J&T Express
Viet Nam Post VN Post