HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ YÊU CẦU/ KHIẾU NẠI

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ YÊU CẦU, TICKET KHIẾU NẠI

Để kiểm tra xem các yêu cầu của Shop đã gửi trên các đơn hàng như < Push lấy/ giao/ trả > , < Giao lại >, …….. thì Shop có thể xem lại theo cách sau

  1. Xem trực tiếp trên đơn hàng trong phần lịch sử đơn hàng
  2. Xem qua tính năng Quản lý các yêu cầu/ ticket

XEM TRONG TÍNH NĂNG QUẢN LÝ YÊU CẦU/ TICKET

Tính năng Quản Lý Yêu Cầu là tính năng cho phép SHOP có thể dễ dàng quản lý tất cả yêu cầu/ khiếu nại của tất cả đơn hàng. Có thể dễ dàng lọc theo các từ khóa ( Sđt, mã vận đơn, mã đơn hàng, .. ) và loại yêu cầu để tìm kiếm các yêu cầu/ khiếu nại của đơn. Đồng thời xem được chi tiết thông tin đơn hàng tại màn hình này.

XEM TRỰC TIẾP TRÊN ĐƠN HÀNG TRONG LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG

Lịch sử đơn hàng là nơi ghi nhận mọi yêu cầu về chỉnh sửa thông tin đơn và các yêu cầu lấy/ giao /trả hoặc khiếu nại về đơn hàng.

Shop có thể dễ dàng kiểm tra xem các yêu cầu của mình đã được thực hiện, được xử lý hay chưa trong lịch sử đơn hàng bằng cách nhấp vào < Chi tiết > trên thẻ đơn hàng.

Khi nhấp vào < Chi tiết > đơn hàng sẽ hiển thị POPUP thông tin đơn hàng đầy đủ thông tin, Shop kéo xuống dưới sẽ có phần ghi nhận lịch sử đơn hàng. ( tương tự như hình dưới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *