QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ ỨNG COD

ỨNG COD LÀ GÌ ?

Ứng COD là giải pháp cho chủ shop đươc quyền ứng trước tiền thu hộ đơn hàng kể từ khi đơn vị vận chuyển lấy hàng thành công. Và để Ứng COD shop chỉ cần thao tác 3 bước đơn giản

  1. Tạo Đơn Hàng Và Chọn Đơn Vị Vận Chuyển Bất Kỳ Trên App GO24
  2. Tài Xế Liên Hệ Đến Lấy Hàng
  3. Thực hiện ” Ứng COD ” Ngay Trên App GO24

Sau khi chủ shop thực hiện ” Ứng COD ” tiền thu hộ đơn hàng sẽ được ứng ngay vào ” Số dư tài khoản ” của shop trong GO24. Sau đó Shop có thể thực hiện ” Rút Tiền ” về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

A. Định Nghĩa

GO24 là công ty cổ phần fintech solution GO24

● Khách hàng là cá nhân/ tổ chức sở hữu tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng GO24.

Hạn Mức Ứng Tiền là Số Tiền bạn Có Thể Ứng Tối Đa, Có thể thay đổi phụ thuộc vào doanh số bán hàng online của khách hàng trong tài khoản tại ứng dụng Go24.
Thanh Toán Cho Shop là số tiền GO24 thực hiện đối soát ” tiền thu hộ ( viết tắt là COD ) ” sau khi đã trừ các phí dịch vụ ( nếu có ) và phí vận chuyển.
Tiền Ứng Cho Shop là Số tiền GO24 sẽ chuyển khoản cho bạn sau khi đã trừ phí vận chuyển, phí ứng tiền và các phí khác ( nếu có ).
Số Tiền Ứng Tối Đa Của Từng Đơn Hàng là Số tiền ứng tối đa mà Khách Hàng có thể ứng của 1 đơn hàng. Trường hợp đơn hàng có Tiền Ứng Cho Shop vượt qua giá trị tối đa thì đơn hàng đó không thể thực hiện ứng tiền.
Phí Ứng Tiền là Phí khách hàng thanh toán cho GO24 khi thực hiện ứng trước tiền thu hộ của đơn hàng.
Tổng Thu Người Nhận là tổng giá trị đơn hàng phải thu khi giao hàng cho người nhận hàng.

B. Điều Khoản Ứng Tiền

● Trường hợp đơn hàng thông báo chuyển hoàn trả về cho khách hàng, khách hàng phải hoàn tiền số tiền đã ứng trước ( bao gồm phí ứng tiền ) bằng số tiền “ Tổng thu người nhận “ của đơn hàng và GO24 sẽ thực hiện đối soát thanh toán cấn trừ số tiền này vào kỳ đối soát COD kế tiếp gần nhất kế từ khi nhận được thông báo chuyển hoàn.

● Trong trường hợp đơn hàng bị sự cố thất lạc, đỗ vỡ, hư hỏng hàng hóa bên trong đơn hàng và các trường hợp bất khả kháng khác ( không thể hoàn tất hành trình giao nhận, hoàn trả ) thì khách hàng vẫn phải hoàn tiền đã ứng trước của đơn hàng cho GO24 ( GO24 sẽ thực hiện cấn trừ vào ” Số dư tài khoản ” của khách hàng trong ứng dụng GO24 vào kỳ đối soát gần nhất ). Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ phải cung cấp các hóa đơn và chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa theo quy định và GO24 sẽ hỗ trợ khách hàng khiếu nại bồi thường theo quy định của đơn vị vận chuyển đã sử dụng cho đơn hàng và GO24 sẽ thanh toán số tiền bồi thường cho khách hàng khi nhận được bồi thường từ đơn vị vận chuyển.

● Trong trường hợp ” Số dư tài khoản ” của Khách Hàng bị âm nghĩa là khách hàng đang có công nợ tại GO24 thì khách hàng có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thanh toán cho Go24 trong vòng tối đa 5 ngày kể từ ” Số dư tài khoản ” bị âm. Nếu trễ hơn 5 ngày sẽ bị tính phí phạt là 0.1%/ngày trên số tiền công nợ hiện tại.

C. Quy Trình “ Ứng Tiền Thu Hộ COD “

Định nghĩa :
Chờ Lấy Hàng : Đơn hàng đang chờ đơn vị vận chuyển đến lấy hàng.
Đang Giao Hàng : Đơn hàng đã lấy hàng thành công và đang trên đường vận chuyển đến người nhận.
Đã Giao Hàng ( Chờ Đối Soát ) : Đơn hàng giao thành công đến người nhận nhưng chưa đến ngày thực hiện đối soát cod ( Trạng thái giao hàng là Đã Giao Hàng , Trạng thái thanh toán là Chờ Đối Soát )

● Khi ứng tiền đơn hàng trạng thái “ Chờ Lấy Hàng “ và khi đơn hàng được đơn vị vận chuyển thông báo lấy hàng thành công thì GO24 sẽ thực hiện ứng tiền cho khách hàng.
● Khi ứng tiền các đơn hàng trạng thái “ Đang Giao Hàng “ hoặc “ Đã giao hàng ( Chờ Đối Soát ) “ thì khách hàng sẽ nhận được ngay tiền ứng trước vào số dư tài khoản tại ứng dụng Go24.
● Phương thức nhận tiền ứng tiền : Số dư tài khoản của khách hàng trong ứng dụng Go24.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *