Quy định về “ Đối Soát COD ”

ĐỐI SOÁT COD LÀ GÌ?

Đối soát là quá trình rà soát, đối chiếu các loại chi phí, tiền thu hộ, công nợ giữa các bên liên quan với nhau.

Đối Soát COD trên GO24 là quá trình Go24 thực hiện tra soát, đối chiếu tất cả khoản tiền thu hộ, tiền phí, công nợ,.. và được tổng hợp bằng giá trị “ Thanh toán cho shop “ hiển thị trên thẻ đơn hàng của tất cả đơn hàng có trạng thái trên GO24 là “ Chờ Đối Soát “.

GO24 ĐỐI SOÁT KHI NÀO?

GO24 đối soát COD vào  ” Số dư tài khoản ” của tài khoản SHOP trên GO24 thứ 2,4,6 hàng tuần hoặc theo cài đặt lịch đối soát COD theo ý muốn của SHOP trong cài đặt tài khoản trên GO24.

  • Đối soát 3 lần/tuần vào thứ 2,4,6
  • Đối soát 1 lần/tuần vào thứ 2
  • Đối soát 1 lần/tuần vào thứ 6
  • Đối soát 1 lần/tháng vào đầu tháng

Và danh sách đơn hàng đối soát là các đơn hàng đã hoàn tất hành trình giao nhận/hoàn trả trước ngày thực hiện đối soát COD ( có trạng thái thanh toán trên GO24 là ” Chờ đối soát “ ).

Ví dụ : Với loại đối soát 3 lần/tuần

  • Thứ 2 thực hiện đối soát là đối soát danh sách đơn đã hoàn tất hành trình vào thứ 6, thứ 7 và CN tuần trước
  • Thứ 4 thực hiện đối soát là đối soát danh sách đơn đã hoàn tất hành trình vào thứ 2 và thứ 3.
  • Thứ 6 thực hiện đối soát là đối soát danh sách đơn đã hoàn tất hành trình vào thứ 4 và thứ 5.

Và tương tự với loại đối soát 1 lần/tuần thì sẽ đối soát danh sách đơn của tuần trước đã hoàn tất hành trình trước ngày đối soát.

P/S GO24 miễn phí phí đối soát tiền thu hộ COD.

Để đảm bảo quá trình thanh toán giữa SHOP và GO24 hợp lệ và không xảy ra sai sót. Shop cần cung cấp chính xác thông tin của SHOP lúc tạo tài khoản GO24.

Để rút tiền từ ” Số dư tài khoản ” về tài khoản ngân hàng của SHOP. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

[ WEB ] Hướng Dẫn Rút Tiền VỀ NGÂN HÀNG – Go24

[ APP ] Hướng Dẫn Rút Tiền – Go24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *